Är en hydraulstyrning underhållsfri

Hydraulik används nästan uteslutande för styrning på alla typer av yrkesfartyg och har på senare tid också blivit vanliga på fritidsbåtar. Detta på grund av att dom är relativt lätta att installera, underbara att styra med och mycket tillförlitliga. Tänk på att det är samma teknik vi förlitar oss på för bromsar till bilar. Hydraulik är mycket tillförlitligt men det betyder ju inte att en hydraulstyrning är helt underhållsfri, vilket dom flesta tycks tro. Dom kräver en viss tillsyn för att fungera problemfritt, men får dom det kan man utan problem ha dem minst båtens hela livslängd om inte mer.

För att få en lång livslängd på systemet krävs det att man varit nogrann vid installationen. Läs noga igenom installationbeskrivningen som följer med innan ni börjar. Som en tillverkare uttryckte det, "before you do it your way, please try it our way". Viktigast är att vara renlig så att ingen smuts kommer in i hydrauloljan. Små partiklar kan snabbt förstöra hydraulkolvar. Är man nogrann bör man använda Loctite gänglåsning för hydraulik på alla förskruvningar. Bara 1 till 2 droppar per gänga räcker. Använd aldrig gängtejp, den kan mycket lätt trasas sönder och komma in som små bitar i hydrauloljan med förödande konsekvenser. Dra inte muttrarna för hårt, det finns risk att dom spricker. Se också till att cylindern, speciellt för en båt med roder, är fastsatt med bultar. Skuvar rakt ner i plasten kommer aldrig hålla för krafterna dom kommer att utsättas för.

För lite större motorfartyg eller för segelbåtar rekommenderas att använda koppar eller stålrör istället för flexibla slangar som man vanligtvis använder för fritidsbåtar. Speciellt är detta att rekommendera om slangarna blir längre än tio meter. Koppar eller stålrör är alltid mera tillförlitliga. Använder man flexibla slangar måste man se till att dom inte skaver mot något vid användning eller att dom går emot någon av motorns heta delar.

Det är viktigt att man använder rätt sorts hydraulolja. Bromsolja till bilar skall aldrig användas, det kan förstöra systemet. Använd helst den hydraulolja som fabriken rekommenderar till sin hydraulstyrning. I undanstagsfall kan automatlådeolja användas men bör då bytas ut mot den rekommenderade så snart som möjligt.

Vad bör man då tänka på vid ett årligt underhåll, lämpligtvis när man tar upp eller lägger i båten. Kontrollera först och främst oljenivån i rattpumpen. Om den sjunkit måste man fylla på, men samtidigt bör man titta efter läckor i systemet. Förutom en viss förändring i nivån beroende på temperatur skall ett helt tätt system aldrig behöva fyllas på. Tänk på att ett litet läckage är svårt att hitta. Oljan följer vanligtvis slangen ner till den lägsta punkten där den droppar ner. Läckan kan vara var som helst utefter slangen. Detta är dock relativt ovanligt på dagens system.

Titta också på hydraulscylinderns infästningar och skruva åt om det behövs. Ge gärna alla rörliga delar en droppe olja, det skadar aldrig. Se också till att inga andra delar kommer i kläm när man rör ratten fram och tillbaka. Om man har en hydraulpump kopplad till sin hydraulstyrning bör man lyssna efter oljud och bränd lukt när den är igång. Skulle så vara fallet bör den omedelbart servas.

Skall man då byta hydrauloljan i systemet med jämna mellanrum? Beror ju helt på hur nogrann man vill vara. Hur ofta byter ni hydrauloljan på er bils bromssystem? På ett yrkesfartyg rekommenderas att man byter oljan vartannat år. Men sådana båtar används ju betydligt mera än en fritidsbåt. Dock bör man tänka på att hydraulolja kan dra till sig fukt, vilket betyder att förr eller senare fylls systemet med vatten vilket aldrig är bra. Om man vid sin årliga inspektion ser att hydrauloljan ser mjölkaktigt ut bör den därför bytas snarast. Det är ett säkert tecken på vatten i oljan. På samma sätt är svart hydraulolja ett tecken på metallpartiklar i oljan. Mycket ovanligt och endast om man har ett servosystem.

Lista över vanliga fel och hur man åtgärdar dem:

  • Rattpumpen känns som något kuggar över. Förmodligen är oljenivån för låg. Fyll på olja och titta efter läckor i systemet. Tänk på att rattpumpen innehåller en övertrycksventil vilket innebär att om man håller fast motorn, rodret eller drevet skall ratten "kugga över" om man lägger på en tillräcklig kraft på ratten. Vid normal användning skall dock inte detta uppträda.
  • Ratten rör sig eller båten styr utan att man rör ratten. Kan bero på att man fått i smuts eller någon partikel i backventilen som sitter bak på rattpumpen. I så fall bör man ta isär backventilen och rengöra den.
  • Styrningen känns svampig och inte så direkt som tidigare. Beror på luft i systemet. Lufta systemet på samma sätt som när det monterades.
  • Olja läcker ut från rattfästet i rattpumpen. Rattpumpens o-ring bör bytas. Notera att även cylindern har o-ringar som kan behöva bytas om läckage uppstår. Vi har under alla år bara sålt en sådan o-ring till en man i Tyskland. Rattpumpen var en femton år gammal Hydrive, så problemet är inte speciell vanligt. Man behöver inte ens ta bort rattpumpen för att göra bytet. Bara lossa tre skruvar till skyddsringen och sedan byta o-ringen.
  • Styrningen fungerar inte alls. Ratten bara snurrar. Förmodligen finns det en by-pass ventil i systemet som är öppen. Hitta den, finns någonstans utefter slangarna, och stäng den. Gäller självklart bara om detta har upptäckts efter att båten varit på service t.ex. By-pass ventiler öppnar sig inte av sig själva. I annat fall saknas olja i systemet.