Autopilopaket med Saildrive monterad i en Nimbus 2600

Saildrive är ett ekonomiskt och lättinstallerat alternativ till hydrauliska linjära styrenheter. Passar såväl motor som segelbåtar som har en mekanisk styrning och där man av någon anledning inte vill gå över till hydraulisk styrning. I de flesta fall betydligt enklarare att installera än andra typer av drivenheter. Passar på alla typer av motor och segelbåtar med rorkult eller vajerstyrd ratt upp till 37 fot eller 11 meter.

Vintern 2010 skickades ett komplett paket inklusive autopiloten AP46 till en Nimbus 2600 ägare i Danmark. Följande utrustning leverades (alla ingående i vårt autopilotpaket för segelbåt upp till 37 fot):

  • Autopilot display med elektronik
  • Elektroniskt fluxgatekompass med rategyro
  • Roderlägesgivare Saildrive
  • En elektromekanisk motorenhet Saildrive
  • En linjär drivenhet med 2 meter kabel

Monteringen utfördes av ägaren själv under våren och var klart någon gång i början av april. Under påsken fick vi dessa fina bilder från Danmark.

Bilden nedan visar AP46'an installerad på manöverpanelen inne i båten. Det är den som sitter överst alldeles till vänster om plottern.

Här nedan ser vi hur Saildrive är inkopplad till rodret parallelt med den befintliga styrkabeln. Saildrive är den längst ner på bilden.

Här ser vi själva motorenheten fastsatt på sidan av båten. Notera att rodergivaren är monterad direkt på motorenheten, den lilla grå lådan till höger om den svarta kåpan.

Återigen en bild på manöverplatsen, denna gång med skyddskåporna påsatta. Det är alltid bra att ha dessa på för att skydda displayen mot solljus när inte autopiloten används.

Resultatet ser mycket bra ut. Ännu ett exempel på en snygg installation gjord av ägaren till båten själv. Inte speciellt svårt att installera detta paket med alla dess ingående delar, speciellt i en båt av denna storlek med gott om utrymme.

Till höger ser vi en bild som visar fluxgatekompasset som monterades inne i båten på en skyddad plats längs sidan av båten förut. Viktigt att se till att inga magnetiska föremål finns i dess omedelbara närhet.

Så här säger kunden själv. Hoppas ni förstår Danska.

"Jeg har nu været på flere sejladser med min NIMBUS 2600, og herunder fået afprøvet autopiloten.

Efter at have eksperimenteret med de forskellige parametre, er jeg nået frem til det perfekte. I sejlads med vindstyrke op til 8 sekundmeter holder båden sig flot på kursen med få rorkorektioner og hverken over- eller understyring. Under sejlads med vindstyrke på 12 sekundmeter arbejder piloten ganske meget med mange rorkorrektioner, men det tillægger jeg bådens længde. Jeg må sige at jeg er positiv overrasket og meget tilfreds med købet af piloten.

Autopilot og kortplotter er sammenkoblet via NMEA-0183 buss og på vedlagte billeder, som viser en lille sejltur i Roskilde Fjord rundt om "Ringøen" har jeg lagt nogle Waypoints ind - de røde mærker er waypoints og den røde streg er kursen mellem waypoints. Den lilla streg er den sejlede kurs, og som det ses holder båden kursen perfekt og foretager nogle bløde sving ved passage af waypoints. den sejlede distance er Ca. 1 sømil"