Autopilot i båt med schottel propeller

Shottel

I en båt med schottel propeller har man inget roder. Istället kan man rotera hela propellern 360 grader eller hela varvet runt. Se bilden till höger. Säger sig självt att det blir svårt att installera en vanlig roderlägesgivare med en liten pinne som max kan roteras cirka 90 grader eller en fjärdedel av hela varvet.

Vad man får göra är att ta bort pinnen som sitter på roderlägesgivaren och istället montera något direkt på axeln. Sedan måste man förbinda axeln med styrningens rörelse av propellern på så sätt att när styrningen gör ett helt varv skall axeln på roderlägesgivaren också rotera ett varv. Det är ofta svårt att få detta 1 till 1 förhållande mellan de två så väldigt ofta måste man göra någon form av utväxling.

Nedan ser vi exempel på detta från ett varv i Holland som köpte en AP55 autopilot från oss inklusive en Mech1 drivenhet. Se bilden nedan. Till höger om den har vi en bild som visar hur roderlägesgivaren ser ut normalt med pinnen (bara för att man ska hitta den på den stora bilden). Eftersom styrningen drevs av en kedja fick man koppla ett kedjedrev till roderlägesgivaren. För att få till att ett varv på propellern blev ett varv på roderlägesgivaren krävdes en utväxling som vi ser på bilden också. Tänk på att axeln på roderlägesgivaren inte tål den belastning det skulle innebära att koppla t.ex. ett kedjedrev direkt på den även om det inte skulle behövas någon utväxling.

Tänk också på att roderlägesgivaren måste vara av den typ att det verkligen går att vrida axeln ett helt varv. Både våra TMQ och Navitron roderlägesgivare är av denna typ. De flesta andra brukar man bara kunna vrida max cirka 90 grader eller mindre.

RFU_shottel RFU