Autopilot i en segelbåt. Vad man bör tänka på.

Även om autopiloter för segelbåtar och motorbåtar funktionellt sett fungerar på samma sätt skiljer sig användandet åt en hel del. Att segla ställer stora krav på skepparens uppmärksamhet. Det krävs goda kunskaper, inte bara i sjömanskap och navigation, utan även i metreologi. Därför är en extra besättningsman i form av en autopilot till stor nytta i en segelbåt och den avlastningen kan rentav vara viktig för säkerheten ombord även i allvarliga situationer.

För att välja rätt autopilot till en segelbåt är det viktigt att veta vilken typ av segling man vill kunna göra nu och i framtiden med sin båt. Det är stor skillnad att göra korta dagsutflykter i lugna vatten och vackert väder - kanske gå mycket för motor, eller, om man avser att klara av längre strapatsrika långseglingar över stora vatten med omväxlande väderlek och långt till nästa hamn. När du bestämt vad du vill kunna göra, då ska du välja den slags autopilot som passar dina behov och din typ segelbåt utifrån dess befintliga styrsystem.

Om du enbart räknar med att använda autopiloten för dagsturer med en mindre segelbåt och i lugna väderleksförhållanden, då kan du välja en rorkultspilot eller en rattpilot beroende på båtens befintliga styrsystem. Rorkultspiloter passar båtar med såväl invändig som utanpåliggande roderstock. Rattpiloter består av en mekanisk drivenhet som monteras utvändigt på styrpidestalen och påverkar ratthjulets nav via en rem. Rorkultspiloter och rattpiloter är båda lättinstallerade system. De är bekväma hjälpmedel för att ”låsa” kursen och få händerna fria för andra sysslor som behöver uträttas ombord. Men för mer krävande användning under längre distanser och tuffare väderleksförhållanden är dessa piloters drivenheter inte starka nog. Den utsatta placeringen gör dem också mer sårbara. Det bör påpekas att Flotec Marin inte marknadsför dessa typer av piloter av den enkla anledningen att många kunder inte är tillräckligt nöjda med dem.

Om du avser att använda en autopilot i mer krävande situationer, och förr eller senare kommer du förmodligen att vilja det, då behöver du en autopilot med en kraftfull drivenhet som monterats inombords under däck.

Drivenheter finns med antingen linjära eller roterande ställdon. Det vanligaste är att ställdonets utforming är linjär och att den ansluts direkt till roderkvadranten på roderstocken. Det finns inom denna kategori både hydrauliska och mekaniska drivenheter att välja mellan.

För stora segelbåtar är en hydraulisk drivenhet det enda realistiska alternativet för att få ett tillräcklig kraftigt rodermoment. En hydaulisk drivenhet monteras vanligtvis parallellt med den befintliga styrningen och består av en hydraulcylinder som ställdon, en elektrisk hydraulpump samt en elektriskt styrd by-passventil sammanbyggda med hydraulslangar. I ”autoläge” kommer autopiloten att stänga by-passventilen och ta kommandot över rodret via hydraulpumpen. I ”stand-by” läge öppnas bypassventilen och båten kan styras manuellt på vanligt sätt.

En hydraulisk drivenhet måste alltid dimensioneras för att passa båtens rodermoment. Rodermomentet beräknas utifrån rodrets dimensioner och båtens längd. Har du dessa uppgifter kan vi hjälpa dig med att beräkna rätt cylindernstorlek och flödeshastighet på pumpen.

ML40Plus är en kompakt hydraulisk linjär drivenhet med alla delar integrerade och sammanbyggda. ML40plus levereras fylld med olja och klar att användas. Det är en bekväm lösning med minimalt behov av underhåll. Den passar till medelstora båtar men den kräver tillgång till roderstocken inombords under däck.

För mindre och medelstora båtar kan utrymmet runt roderkvadranten i moderna båtar vara så begränsat att en hydraulcylinder inte får plats. Om så är fallet finns det mekaniska drivenheter som utgör ett fullgott alternativ.

Saildrive RS är en sådan mekanisk drivenhet speciellt utformad att passa i mycket trånga utrymmen. Saildrive ansluts med en styrkabel direkt till roderkvadranten som visas i bilden. Det är en kraftfull drivenhet i autoläge, men med mycket lågt motstånd i ”standby” läge.

En finess med Saildrive RS är att den har en egen roderlägesgivare monterad på motorenheten. Det underlättar installationen av autopiloten väsentligt då man slipper montera en separat roderlägesgivare på roderkvadranten.

För segelbåtar som styrs med ett ratthjul kan en roterande drivenhet vara ett bra alternativ och som är kraftfullare än de enklare rattpiloterna. Denna typ av drivenhet är vanligtvis monterad inuti en styrpiedestal. I så fall kan man använda den befintliga styraxeln. På bilden längst ner visas Mech 1 som är en roterande drivenhet.

En roterande drivenhet består av en elektrisk motor monterad framför styrningen. Från drivenheten löper en kedja upp till ett kugghjul placerat på rattstången precis framför den befintliga styrningens kugghjul. Kraften från drivenheten överförs till rodret med en roterande rörelse till styraxeln med hjälp av den befintliga styrningen.

En fördel med denna lösning är att själva drivenheten inte utsätts för samma extremt höga belastningar som en linjär drivenhet kopplad direkt till roderkavadranten utsätts för.

En nackdel med roterande drivenheter är att om din normala styrning falerar kommer du även att förlora förmågan att styra med autopiloten och det kan vara en viktig säkerhetsaspekt. Observera att detta inte är fallet med de linjära drivenhetenheter vi har beskrivit ovan. Dessa ansluts parallellt och är oberoende av det primära styrsystemet.

En stor fördel med autopiloter i segelbåtar är bekvämligheten. Den bidrar till att minska tristessen från långa händelselösa timmar vid rodret. I stället för att hantera styrningen hela tiden kommer du att få mer tid att kunna justera seglen, planera din navigation och inte minst uppleva mer. Möjligheten till återhämtning och vila ger dig skärpan för att göra rätt bedömningar och förmågan att ta rätt beslut i farliga situationer långt ute till havs. En autopilot är en så viktig del av säkerhetsutrustningen ombord på långseglingar att bara den aspekten gör det väl värt att investera i en autopilot.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Autopilotpaket AP47SL
Autopilotpaket AP47SL