Bilder på installationer av Mavimare GF300BT

Här nedan visar vi ett antal installationer av hydraulstyrningen Mavimare GF300BT på lite större utombordsmotorer. Bilderna visar hur snyggt det kan bli i motorbrunnen när man slipper ha två hydraulslangar som far fram och tillbaka när man styr. Eftersom slangarna inte rör sig kan de inte heller skavas mot något och gå sönder. GF300BT har en patenterad lösning för anslutning av hydraulslangarna vilket gör den till den enda styrningen i världen som kan erbjuda detta.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Mavimare GF300BT
Mavimare GF300BT