Byte av SPX-5R drivenhet mot hydraul

SPX-5 rattstyrda Sportpilot är en sittbrunsmonterad autopilot, konstruerad för mindre sport- och fiskebåtar upp till 30 fot. Piloten består av en drivenhet som passar att sätta direkt bakom ratten. Mycket enkel montering alltså, men tyvärr är många kunder missnöjda. Inget fel på själva autopiloten men drivenheten kunde vara lite robustare och inte låta så mycket.

Vi hjälpte en ägare av en Antares 7 med denna autopilot att byta drivenheten mot en hydraulisk drivenhet samtidigt som han bytte ut även styrningen mot hydraulstyrning. Han beställde följande saker av oss:

  • Hydraulstyrning Marsili 70
  • By-pass ventil till styrningen
  • Hydraulpump Marsili 02R

Hydraulpumpen valdes för att den drar mycket lite ström. Raymarine SPX-5 kan bara ge 5 Ampere så det var viktigt att pumpen inte krävde för mycket. AC-02R har en 40 W elmotor så den klarar sig med mindre än 5 Ampere.

Det absolut svåraste med denna installation var monteringen av hydraulcylinder. Det fanns inte mycket plats för att komma åt roderstocken och montera den på denna båt. Efter mycket arbete gick det dock. Här ser vi cylindern monterad på akterspegeln.

Rattpumpen monterad på instrumentbrädan. Inga större svårigheter här, bara ta upp ett större hål och montera.


Hydraulpumpen monterades under en lucka i aktern. Lätt att komma åt om det skulle behövas.

Nedan ser vi by-pass ventilen monterad nära autopilotpumpen. Notera att alla slangar är fast monterade i skrovet. Inget som sitter löst och skramlar här. By-pass ventilen är också lätt åtkomlig under luckan.

Raymarine SPX-5 instrumentet lämnades kvar. Som sagt tidigare, inga fel på denna enhet. Det var bara drivenheten som behövdes bytas ut. Dessutom blev styrningen uppdaterad till hydraul vilket ju bara det är ett stort lyft för vilken båt som helst.

De stora fördelarna efter denna installation var följande:

  • Mycket tystare när autopiloten är igång. Pumpen hörs inte alls.
  • Inget glapp i styrningen vilket är viktigt för att autopiloten ska fungera bra. Dessutom är det betydligt behagligare när man styr manuellt.
Återigen ett bra exempel på en snygg installation gjord av ägaren till båten själv under en presenning mitt i vintern. Också ett exempel på att det ganska enkelt går att byta ut delar av ett autopilotsystem. Bara man vet vad man gör behöver man inte byta allt. Det mesta är kompatibelt med varandra.