Byte av styrmaskin i Afrodite 2 och 3

Vintern 2009 levererade vi en ny styrmaskin av fabrikat Marsili till charterbåten Afrodite 3. Båten ligger på Strandvägen i Stockholm och ägs av Rederi Mälaren. Installationen utfördes av Stockholms Reparationsvarv som ligger på Beckholmen mitt i Stockholm.

Följande utrustning leverades:

 • Hydraulaggregat 6 liter/minut
 • Rattpump 150 cm³/rattvarv
 • Styrspak
 • Roderlägesindikator
 • Ratt diameter 700 mm

Detta kopplades in till en befintlig styrcylinder på fartyget. Kravet var att man skulle få cirka 10 rattvarv mellan fulla roderutslag och cirka 10 sekunder med styrspaken. Vi fick därför mäta upp den gamla cylindern noga och beräkna invändig volym.

Själva arbetet utfördes i en av torrdockorna på Beckholmen tillsammans med annat underhållsarbete som skulle uföras

Bilden nedan visar hur hydraulaggregatet är installerat.

Här ser vi ratten monterad på rattpumpen. Längst upp till höger ser man också rodergivaren. Styrspaken sitter monterad till höger utanför bilden.

Resultatet blev mycket bra och stämde perfekt med våra beräkningar. Varvet blev så nöjda att man våren 2010 beställde samma uppgradering till sitt andra fartyg Afrodite 2. Denna gång byttes också styrcylindern.

Följande utrustning leverades:

 • Styrcylinder 500 kgm
 • Hydraulaggregat 4,5 liter/minut
 • Rattpump 80 cm³/rattvarv
 • Styrspak
 • Roderlägesindikator
 • Ratt diameter 600 mm

Vid skivandets stund håller detta på att installeras. Vi får återkomma med bilder när detta är klart.

Bilden här till höger visar fartyget upplagt i torrdockan färdig för installationen.