Elektrisk styrning

Elektrisk "Full Follow Up" FFU styrning innebär att inga hydraulslangar går fram till styrplatsen. Rattpumpen är ersatt av ett rattnav med elektriska sensorer och bara elektriska kablar från denna går ner till styrsystemet vid rodret. Säger sig självt att detta underlättar installationen betydligt, speciellt på större båtar.

När kan då detta anses ekonomiskt försvarbart. Elektriska styrsystem är dyrare i inköp så det kan bara vara intressant om man i motsvarande mån kan förbilliga installationen. I en del fall kan det också vara enda möjligheten på grund av platsbrist.

Man ska ha klart för sig att många lite mer avancerade autopiloter som t.ex. AP55 har denna funktion inbyggd vilket betyder att man enkelt kan installera ett elektriskt rattnav till en sådan och på så sätt få en extra styrplats. Både Kobelt och TMQ har elektriska styrsystem som kan fungera antingen som egna enheter eller som integrerade med autopiloter. Kobelts system kan också integreras med fartygets motor reglage.

Vi har elektriska styrsystem från ett flertal olika fabrikat och som kan passa båtar från 10 m upp till mer än 100 meter, alltså för allt från mindre fritidsbåtar upp till typgodkända system för större yrkesfartyg.