Hur ansluter man rodergivaren till en utombordsmotor

Det svåraste med att installera en autopilot i en motorbåt med utombordare är att ansluta rodergivaren. Nedanstående två bilder visar hur detta kan göras på en SeaStar hydraulstyrning. På liknande sätt kan man ansluta den till alla fabrikat av "bull-horn" styrningar. Detta kräver dock att man borrar två hål i hydraulstyrningen. Notera att detta är mycket lättare på en Mavimare GF300B, pga dess speciella konstruktion. På den kan man enkelt ta bort delen man fäster den i och sedan är det bara att borra två hål och sätta en mutter bakom.

Plattan som rodergivaren sitter på följer med till dom flesta TMQ autopiloter.