Hur fungerar en hydraulstyrning för större båtar

I en större båt blir det i regel alldeles för tungt att styra båten med en manuell rattpump av den typ som används på mindre båtar. Istället använder man sig av någon form av kontinuerlig hydraulpump. Det finns två typer av sådana pumpar:

  • Hydraulpump som drivs av båtens egen motor
  • Hydraulpump som har en egen elektrisk motor

Hydraulpumpen är sedan direkt eller indirekt kopplad till styrsystemets hydraulcylinder och står alltså för kraften som behövs för att manövrera båten. Hydraulpumpen kallas kontinuerlig eftersom den pumpar hela tiden oavsett om man styr eller inte. Det tryck som hydraulpumpen åstadkommer fördelas sedan till lämplig sida av hydraulcylindern beroende av åt vilket håll man vill styra. Det finns flera olika sätt att påverka flödet från hydraulpumpen till hydraulcylinder. Här nedan beskrivs dom två vanligaste:

  • Magnetventiler på hydraulpumpen. Man styr båten med en non follow-up styrspak. En sådan styrspak består av två switchar, en som sluts när man trycker spaken åt babord och en som sluts när man trycker spaken åt styrbord. På hydraulpumpen sitter en dubbelriktad magnetventil som styr flödet så att båten manövreras i motsvarande riktning. När man släpper spaken fjädrar den tillbaka till mittläget där bägge switcharna är öppna.
  • Orbitrol rattpump som kopplas in på samma sätt som en vanlig manuell rattpump. Skillnaden är att orbitrolen har två extra anslutningar där hydraulpumpen kopplas in. Man styr alltså båten på vanligt sätt med en ratt. Orbitrolen kommer att fördela flödet från hydraulpumpen till hydraulcylindern beroende på hur man vrider ratten. Detta är alltså en form av servostyrning.

Dessa två sätt är de i särklass vanligaste och finns på nästan samtliga yrkesfartyg som trafikerar våra vatten. Vilken man använder beror på hur man vill styra sin båt, med ratt eller styrspak. Notera att det finns regler för yrkessjöfart som säger att det måste finnas en reservstyrning om den normala styrningen skulle fallera. Vid användande av styrspak är det därför vanligt att man även har en manuell rattpump för nödstyrning. En orbitrol har i sig en inbyggd nödstyrning då den fungerar utan att hydraulpumpen är igång, men då utan servoverkan.

Lite mer avancerade system, men också dyrare, byggs med servoassisterade cylindrar där servocylindern är en integrerad del av huvudcylindern. Se mer information om detta under Servostyrning.