Hur kopplar man in en autopilot

För att ansluta en autopilot till ett hydraulisk styrning krävs en hydraulpump. För en fritidsbåt eller fartyg under 20 meter väljer man en reversibel pump. Det är en elektriskt pump som kan pumpa åt bägge hållen. Man byter riktning genom att vända på polariteten. Tänkt på att pumpen får sin kraftmatning via autopiloten så det krävs att autopiloten kan mata ut tillräcklig effekt. Större båtar har för det mesta hydraulpumpar som drivs av motorn eller en kontinuerligt pumpande elektrohydraulisk pump. I bägge fallen byter man riktining med hjälp av en solenoidventil. I dessa fall krävs bara mycket lite ström från autopiloten för att styra solenoidventilen. Hydraulpumpen tar sin kraft från annat håll.

När man väljer storlek på hydraulpumpen måste man veta den inre volymen på hydraulcylindern. En autopilot brukar vara anpassad för en hydraulpump som kan styra båten från fullt babord till fullt styrbord på ca 10 till 15 sekunder. Titta i din manual vad tillverkaren rekommenderar. Detta värde fås genom att dividera hydraulpumpens kapacitet per sekund med hydraulcylinderns volym. Hydraulpumpens kapacitet brukar räknas i liter per sekund och cylinderns volym i kubikcentimeter så lite omvandlingar måste göras, men det hoppas jag inte skall vålla några problem.

Att installera en hydraulpump görs på samma sätt som när man installerar en andra styrplats i en båt, dvs man ansluter hydraulpumpen parallelt med rattpumpen, se bilden till höger. Glöm inte att det måste finnas en tredje dräneringsslang mellan rattpumpen och hydraulpumpen. Det är alltid det nedre hålet på rattpumpen som man ansluter dräneringen till. Den ansluts till det mittre hålet på hydraulpumpen. Det spelar ingen roll hur dom andra slangarna som ansluts via T-kopplingar till hydraulpumpen sitter. Det är bara att vända på polariteten på de elektriska anslutningarna om det skulle bli fel. Hydraulpumpen måste sitta lägre än rattpumpen.