Hur lägger man till ytterligare en styrplats

När man ansluter ytterligare en styrplats till sin hydraulstyrning, t.ex för en flybridge, kopplar man in den som bilden till höger visar. Man ansluter den alltså parallelt med den gamla rattpumpen. Observera att man behöver också en tredje slang mellan de två rattpumparna för dränering. Den övre rattpumpen fungerar som oljereservoar för den undre. Denna slang kopplas till det understa hålet på den övre rattpumpen och till det övre hålet på den nedersta rattpumpen. Detta förklarar varför alla rattpumpar har fyra anslutningshål om ni undrat.

Tänk också på att sätta påfyllnadspluggarna rätt på rattpumparna annars kommer olja att läcka ut. Den rattpump som sitter lägst måste alltid ha en icke-ventilerad (stängd) plugg. Öppnar man denna så kommer olja rinna ut. Det är alltså i den övre rattpumpen man i nu skall fylla på olja när man luftar systemet.

Skulle bägge rattpumparna sitta på samma nivå i båten, eller om man riskerar att den övre plötsligt kommer under den andra när båten gungar måste man ha stängda påfyllingspluggar på bägge rattpumparna. För att oljan trots det skall kunna expandera måste man då ha ett expansionskärl ansluten till bägge rattpumparna. Denna har då ett öppet påfyllnadslock som tillåter expansion. Titta under "Tillbehör" så hittar ni en sådan.

Skulle man vilja lägga till en tredje styrplats är det bara att göra likadant. Observera att bara den översta rattpumpen får ha en ventilerad oljeplugg. De inbyggda backventilerna kommer att göra att man kan växla styrplats utan att behöva göra någon överkoppling mellan styrplatserna. Går alltid att använda vilken ratt som helst. Den ratt som inte används kommer att stå stilla.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
GE 30DS
GE 30DS
GE100DS
GE100DS
GE 75DS
GE 75DS