Hur man tillverkar en hydraulisk rattpump

Den absolut viktigaste delen i en manuell hydraulstyrning är rattpumpen. Kvaliteten på denna del är det som till största del avgör hur distinkt och lättstyrd båten kommer att vara. Framförallt är det materialval och toleranser som avgör. Det är ju viktigt att läckaget i rattpumpen är minimal. Hur fungerar en rattpump då egentligen? Hur ser den ut invändigt? Följande bilder som togs vid ett besök på Marsili's fabriker hösten 2008 visar sammansättningen av en rattpump modell lite större med en kapacietet av 80 cm³/rattvarv. På bilderna nedan kan man se hur de olika delarna ser ut och hur de sitter ihop. Låt oss börja monteringen.

En lämplig "operio", dvs arbetare, anlitas. Vi låter honom gå ut till lagret och hämta lämpliga delar. Själva pumphuset kommer färdiggjutet från en annan fabrik men har efterbehandlats hos Marsili innan monteringen.

Vi börjar med att montera hjärtat av rattpumpen, alltså själva kroppen med de sju hålen för kolvarna. Den sätts på bakstycket till pumphuset.

I den sätter vi sedan ner en fjäder och en kolv i vart och ett av dom sju hålen. Det är här som toleransen är väldigt viktig. Läckaget i kolvarna måste minimeras. Man förstår också vad en liten smutspartikel i oljan kan ställa till med.

I en utfräsning i själva pumphuset sätter vi dit ett kullager. Notera att detta kullager ligger snett i pumphuset så att när kolvarna roteras runt detta lager kommer dom gå upp och ner och på så sätt pumpa olja.

En temporär rattaxel sätts dit för ihopmontering av pumphus och bakstycke. Denna kommer senare ersättas med den rätta axeln.

Vi kan nu sätta ihop själva pumphuset med bakstycket. Hela den inre delen med kolvar och fjädrar hålls ihop med hjälp av den temporära rattaxeln.

Nu gäller det att skruva ihop pumphuset med bakstycket. Eftersom fjädrarna måste tryckas ihop använder vi en första längre skruv för att trycka ihop dom båda styckena. Sen kan de andra korta skruvarna monteras. Till slut byter vi ut den längre första skruven mot en kortare.

När alla skruvar är ditsatta slutdrar vi dem så allt håller ihop.

Vi plockar bort den temporära rattaxeln och monterar den rätta axeln. Den är gjord av brons.

Vi monterar också lager och o-ring. Efter många års användning kan denna o-ring fallera med oljeläckage som följd. Som man kan se är det dock enkelt att byta den utan att behöva demontera rattpumpen.

Innan vi sätter på ventilblocket sätter vi dit två små kulor för backventilen. Hålls fast med hjälp av två fjädrar.

Slutligen monteras ventilblocket. Den innehåller backventiler och övertrycksventiler. På den sitter också de fyra hålen för slanganslutningar. Backventiler fungerar så att bara när olja flödar ut från någon sida av pumpen tillåts olja att återvända till pumpen via den andra sidan. På så sätt kan inte roderrörelser påverka ratten, dvs man får vad man kallar no-feedback.

Efter lackering som alltså sker efter monteringen ser pumpen så här fin ut. Man kan få rattpumparna i vitt eller svart. Som standard tar vi bara in svarta, åtminstone gäller det de mindre pumparna.

Inte så svårt eller hur. En varning dock. Börja nu inte demontera era rattpumpar för att se hur de ser ut innuti. En hel del små kulor och fjädrar kan falla ur och det är inte säkert att det är helt uppenbart var de skall sitta någonstans.