Hydraulstyrning i en katamaran, fluid tie-bar

För att koppla ihop två eller flera motorer eller roder brukar man använda en mekanisk tie-bar. På så sätt pekar dom alltid åt samma håll och det räcker med en hydraulcylinder. På en katamaran, dvs en båt med två skrov, brukar det inte vara möjligt att koppla ihop rodren med en mekanisk tie-bar. Man kan då istället använda sig av två hydraulcylindrar och koppla ihop dessa enligt figuren nedan. Man får då vad man kallar en fluid tie-bar, dvs oljan i systemet fungerar som en tie-bar mellan rodren.


På bilden ovan har man också kopplat in en by-pass ventil. Denna används när man vill rikta rodren så att dom pekar åt samma håll. Den underlättar också vid luftning av systemet.