Hydraulstyrning med roderkänsla för segelbåtar

Många tror att om man använder hydraulstyrning i en segelbåt försvinner möjligheten att känna rodrets krafter i ratten och med det kunna trimma segeln till maximal fart. Inget kan vara mer fel. Vi har speciella styrningar för segelbåtar vilka ger den roderkänsla man vill ha. Många seglare vill känna och uppleva naturens krafter från väder och vind genom rodrets återkoppling till rorkulten eller till ratten. Det är en egenskap som inte är nödvändig eller ens önskvärd när man går för motor. Som tillval kan man därför koppla från roderkänslan med en knapptryckning när man går för motor, vilket kan vara skönt. Hydraulisk styrning har dessutom många fördelar jämfört med mekanisk styrning. Styrningen blir mer exakt och den är i det närmaste underhållsfri.

Vill man dessutom installera en autopilot till sitt styrsystem är det nödvändigt att kunna koppla bort roderkänslan. Annars skulle autopilotens pump få ratten att snurra snarare än att få rodret att röra sig. Autopiloten kan elektriskt manövrera styrsystemet så att roderkänslan försvinner när autopiloten behöver ta över styrningen.

Vill man komplettera segelbåtens hydrauliska styrsystem med en autopilot går det bra, även utan backventiler i rattpumpen. Det finns flera metoder. En enkel lösning är att placera en bypass ventil mellan rattpumpen och autopilotens drivenhet. Den manuella rattpumpen kopplas bort när det autopiloten som styr båten. Det finns manuella bypass ventiler med ett vred som man ställer i till eller från-läge. Det finns även elektriska bypass ventiler som kopplar automatiskt till när autopiloten är på.

Större segelbåtar framförs ofta även med motor. För de tillfällen då man går för motor är det bekvämt om styrningen låser rodret när man släpper greppet om ratten. Då vill man helst inte ha återkoppling. Det brukar kallas ”non feedback”. För motorseglare är därför in- och urkoppling av roderkänsla det bästa av två världar. En sådan valbarhet åstadkoms genom att använda elektriskt styrda backventiler. Med en strömbrytare intill ratten väljer man vilken mode styrningen skall verka i, med eller utan feedback.

Flotec Marin har en tagit fram en ny serie med elektriskt styrda backventiler, ”VELB”. De finns i tre storlekar: S, M och L. De är konfigurerade för att passa ihop med våra ”NF-paket”, styrningar för segelbåtar. NF paketen består av rattpumpar utan backventiler men är i övrigt identiska med våra populära hydraulstyrningar för roder. En stor fördel med VELB är att man själv väljer om vill ha roderkänsla eller inte och att en autopilot automatiskt kopplar in och ur backventilerna i autoläge. Det betyder att man i alla situationer kan välja själv om man vill ha roderkänsla eller inte. Både när man seglar eller går för motor.