Inkoppling av autopilot till ett Volvo Penta DPH drev

Volvo Penta DPH drev är speciellt utvecklade för D4 och D6 dieselmotorer. Den har inbyggd hydraulstyrning som Volvo kallar X-act-styrning.

Att ansluta en autopilot till ett sådant drev är enkelt eftersom hydraulslangarna mellan rattpump och drev är förberedda för detta. Det finns redan T-kopplingar monterade. Returledning från rattpumpen finns också framdragen till motorrummet. Alla slangar och kopplingar kan köpas från Hydroscand. Passande hydraulpump är PR06 med en kapacitet av 0,6 liter/minut, vilket innebär att vårt autopilotpaket AP47H eller AP47HR passar utmärkt för dessa drev. Har man dubbla motorer med dubbla DPH drev tar man istället en PR10 pump med en kapacitet av 1,0 liter/minut.

För att ansluta autopilotens roderlägesgivare måste man dock köpa ett speciellt "roder indikator interface". Den består av en kabel från drevet till motorrummet. Finns som komplett sats vilken köps från Volvo Penta och kostar cirka 3000 kronor. Rodergivaren som medföljer vårt autopilotpaket placeras alltså i motorrummet och ansluts till denna kabel.

DPH roder indikator interface

Här följer lite bilder som visar monteringen av en AP47 i en Nordstar 28. Bilden nedan till höger visar T-kopplingarna som används för att ansluta slangarna från hydraulpumpen. De sitter monterade inne i motorrummet och ska finnas på alla installationer av ett DPH drev från fabrik. Till vänster ser vi hydraulpumpen PR06 monterad i motorrummet. Bara att dra slangarna fram till T-kopplingarna. Observera att en dräneringsslang skall dras också mellan det mittre hålet på hydraulpumpen fram till rattpumpen. Kontrollera först om det inte redan finns en sådan slang framdragen från det undre hålet på rattpumpen. Se även vår manual för inkoppling att autopilot på en båt med hydraulstyrning för mer information.