Kobelt 2090 system för dubbla styrplatser

Kobelts motorreglage ”2090” för dubbla styrplatser har blivit högt uppskattat på marknaden för sin unika konstruktion. Detta innebär att reglaget ansluts med två kablar till motorn precis som för ett reglage för en styrplats. Man kan till och med återanvända de befintliga kablarna från motorns gas- och växelfunktioner. Det gamla reglaget ersätts med ”2090” huvudreglaget och sidoreglaget monteras vid den extra styrplatsen. De båda reglagen ansluts i serie till motorn och inte parallellt som är vanligt med andra fabrikat. Detta gör att Kobelt's reglage ”2090” blir enkla att montera och med sin höga kvalitet i materialval även mycket ekonomiskt att äga och underhålla. Dubbla reglage av andra fabrikat behöver en anpassning av motorns kabelfästen och en reglage växel. Det betyder fler komponenter och fler kablar.

Eftersom handtagen rör sig samtidigt på båda reglagen kan man byta styrplats i farten, utan att stanna upp båten och lägga växeln i neutral läge. För dubbla reglage av andra fabrikat måste det aktiva reglaget ställas i neutralt läge innan kontrollen övertas på den alternativa styrplatsen. Detta innebär att växeln i reglaget måste läggas i och motorn accelereras på nytt.

Vid installationen av ”2090” reglaget används vanliga ”Push-Pull” kablar till motorns fästen för gas och växel.

För att koppla ihop reglagen används kablar av typen ”Pull-Pull” som beställs samtidigt som reglaget. ”Pull-Pull” kablar fungerar enbart i drag-läge vilket ger bättre prestanda och eliminerar förlorad rörelse. Börja med att montera huvudreglaget på sin plats. Anslut sedan kablarna för gas (throttle) och koppling (clutch) som leder från motorn till huvudreglagets fästen. Det går till på samma sätt som för ett vanligt ”push-pull” reglage enkel styrplats.

Efter det att huvudreglaget har anslutits till motorns kablar, skall så kablarna mellan reglagen monteras. Det är viktigt att kablarna är av rätt längd. För kort kabel kan resultera i allt för snäva böjar och för lång kabel kan resultera i onödigt långa slingor. Både för lång och för kort kabel kan orsaka extra friktion och därmed göra reglagen styva och svåra att använda. Två kablar per motor behövs för sammankoppla de båda reglagen. Kablarna beställs samtidigt med reglaget och de finns i längder mellan 2,5 och 9 meter. Alla övriga delar som behövs för att fästa kablarna i reglagen medföljer systemet.

Bilden till vänster visar reglagen 2092/2094 för dubbla motorer.

Det är viktigt att komma ihåg att kablarna skall korsas mellan reglagen för att handtagen skall röra sig i samma riktning. Den främre kabeln från master reglaget skall fästas till det bakre kabelfästet på slavreglaget, och den främre kabeln från slavreglaget skall fästas vid den bakre kabelfästet på master reglaget, se bilden.

Kablarna bör ha tillräckligt med gängor i ändarna för att tillåta justering av handtagen på reglagen när de befinner sig i neutralt läge. Justeringsmuttrarna i änden av kabeln kan dras åt eller lossas för att balansera handtagens läge. Alltför hård åtdragning av kabelkärnan kommer att resultera i onödig friktion och kommer att göra systemet mycket styvt och svårt att använda. Ett slak på ca 1 cm i kabeln på vardera sidan mellan drevet och ledningsklämman är lagom.

Det är viktigt att de två muttrarna vid kabeländen är fästa tätt mot adaptern på reglaget. Två skiftnycklar användas för att utföra uppgiften. Under inga omständigheter får kedjan vridas vid åtdragningen av dessa muttrar.

Kobelts reglage ”2090” för dubbla styrplatser finns för en eller två motorer. Kåpan kan väljas i krom, svart, vitt eller mässing. Handtagen finns i olika varianter, även för vänsterhänta.

2091/2093 - För en motor.

2092/2094 - För två motorer. (se bilden till höger)

Samma reglage men med belysta skalor på sidorna:

2095/2097 - För en motor.

2096/2098 - För två motorer.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Kobelt 2091-2093 två styrplatser
Kobelt 2091-2093 två styrplatser