Mighty Mariner elektriskt reglage

Elektrisk kontroll av marina styrsystem och motorreglage har många fördelar jämfört med konventionella kabelstyrningar. Reglagen kan placeras optimalt var som helst i båten utan hänsyn till framdragning av styva kablar genom trånga utrymmen. För båtar som behöver dubbla eller fler styrplatser, kan elektriska reglage vara det enda möjliga alternativet. Det har dock varit både dyrt och komplicerat att byta till elektriska reglage eftersom dessa har krävt omfattande och fackmannamässigt utförda installationer.

Här kommer vi främst beskriva Mighty Mariner systemet för motorer med reglage kablar för gas och växel. Det mesta är dock giltigt även för motorer med elektrisk styrning av gas och växel.

Kobelts ”Mighty Mariner” är ett prisvärt elektriskt motorreglage som kännetecknas av att vara kompakt, lätt att installera och lätt att använda. Det består av två delar, reglage och drivenhet med en kommunikationsbuss mellan dessa. Det har dock få begränsningar och kan installeras i såväl små båtar upp till medelstora fartyg. Vi har sålt det till allt från 8 meters fritidsbåtar upp till 60 meters passagerarfartyg.

Mighty Mariner har följande egenskaper:

  • Kan hantera upp till 4 stycken reglage för en eller två motorer
  • CAN buss mellan reglage och drivenheter som kan vara max 40 meter lång
  • Man kan varva upp motorn i friläge, endast starta motorn i friläge och låsa reglage
  • Synkronisering av varvtal mellan två motorer
  • Automatisk övervakning av systemet och fellarm

Mighty Mariner mekaniska drivenhet ”6527-S” är konstruerad för motorer med konventionellt kabelgränssnitt för gas- och växelfunktioner. Drivenheten är mycket robust konstruerad. Förutom elektroniken består den av ett mekaniskt ställdon. All inställning och justering av ”Mighty Mariner” görs med potentiometrar och strömbrytare som är placerade i drivenheten. Det gör installation och trimning av systemet enkelt då endast en skruvmejsel behövs. Det är möjligt att manövrera motorns gas- och växelfunktioner med drivenhetens båda handtag i en nödsituation.

Reglage och drivenhet sammankopplas enbart med en kommunikationskabel 6525W som enkelt dras fram i båtens alla vinklar och vrår. Den sammanlagda längden på kommunikationskabeln får vara upp till hela 40 meter så systemet passar också för relativt stora båtar. Gränsnittet är baserat på CAN, som är en internationell vedertagen och beprövad ISO standard för datakommunikation och som används brett inom all fordonsindustri.

Det är enkelt att bygga ut ett Mighty Mariner system. För dubbla motorer och två reglage ansluts bara ytterligare en drivenhet ”6527-S” och ett reglage i serie med de övriga. Samma 6525W kommunikationskabel används. Det är viktigt att ni mäter den totala längden när ni beställer. Återigen får denna längd inte överstiga 40 meter. Det finns också en trådbunden fjärr reglage om man skulle vilja.

Mighty Mariner följer samma höga krav på tillförlitlighet och robusthet som alla de professionella motorreglage Kobelt under årens lopp levererat till större fartyg i krävande yrkestrafik runt om i världen. Mighty Mariner är liksom dessa tillverkat i gjuten brons och rostfritt stål av högsta kvalité, avsedda att tåla tuffa tag, kärv väderlek och salta hav i många år. Man kan därför lungt placera reglagen utomhus på flybridge t.ex. där dom utsätts för vatten och vind.

Det finns framförallt på lite större båtar växellådor för fram/back/friläge som styrs med ett elektriskt interface. Även om 6527S är avsedd för kabelinterface mot gas och växellådor kan man extrautrusta den med ett interface for elektriskt styrning av fram/back/friläge. Hur det går till är beskrivet i denna pdf Electrical Clutch Control 6527

En av de stora fördelarna med Mighty Mariner relativt andra fabrikat är det stora urvalet av reglage. Det vanligaste reglaget vi säljer är 6505-S i antingen svart eller kromutförande. Finns för en eller två motorer. Observera att enmotorreglaget också kan beställas med ett handtag, inte två sammanfogade som bilden nedan. Reglaget har inbyggd manöverpanel med vars fyra knappar man styr alla Mighty Mariners funktioner. Upp till fyra sådana reglage kan kopplas samman i serie med kommunikationskabel till drivenheten från vilken även hela systemet strömmatas.

Till sist en bild på hela systemet uppkopplat på en mässa. Här kan man se ett antal olika utförande på reglagen och få en ungefärlig uppfattning av storleken på drivenheten. Man ser också hur reglagekablarna är anslutna till drivenheten. Två kablar från varje 6527-S, en till gas och en till växeln.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Mighty Mariner med elektriskt interface mot motorn
Mighty Mariner med elektriskt interface mot motorn
Mighty Mariner för kabelinterface till motorn
Mighty Mariner för kabelinterface till motorn