Montering av autopilot AP9 på passagerarfartyget Symfoni

En varm och solig dag i september installerade vi autopiloten AP9 på passagerarfartyget Symfoni. Vi anlände vid niotiden på morgonen till Blasieholmen där fartyget låg. Arbetet var beräknat till 8 timmar, men tog ungefär 10 timmar inklusive en provtur runt Fjäderholmarna.

Då vi ersatte en gammal Robertson pilot fanns som tur var alla kablar redan dragna, vilket underlättade arbetet betydligt. I ett stort fartyg som detta är kabeldragningen annars något som tar längst tid.

Vi började med att installera rodergivaren. Gick snabbt och smärtfritt.

Symfoni har dubbla hopkopplade roder. Viktigt vid monteringen är att få en vinkelrät anslutning när rodret står rakt fram.

Fartyget hade redan en hydraulpump med magnetventiler, så på denna punkt fanns inget att göra.

När detta arbete var gjort var det dags att gå upp till styrhytten och montera själva autopiloten och tillhörande roderinstrument.

Här ovan håller vi på att montera autopiloten på styrbryggan. Det finns många elkablar i ett sådant här skepp så det gällde att hålla tungan rätt i munnen.

Tanken vara att montera det hela på ett sådant sätt att om man i autoläge rörde styrspaken så skulle autopiloten automatiskt gå över till stand-by. Det krävde sin tid att få att fungera innan vi hade hittat alla kablar. Så här blev resultatet när allt var färdigt. Notera att både autopiloten och roderindikatorn bara är tillfälligt monterade. En snickare skulle komma några dagar senare och snygga till det hela. Autopiloten behövde t.ex. vinklas upp något så att den skulle bli lättare att se från styrplatsen.

Tyvärr har vi inga bilder på hur GPS kompasset, en Vector, monterades. Efter en kortare provtur runt Fjäderholmarna var alla nöjda med resultatet, och vi kunde alla ta fredagsledigt. Klockan var då närmare 7 på kvällen. Symfoni skulle på söndagen ner till Malmö och vara med på tall ship race så det krävdes att allt fungerade perfekt.