Montering av autopilot på Kung Sverker

Våren 2008 fick vi en beställning från skepparen av Kung Sverker, ett passagerarfartyg på 23 meter. Fartyget används för passagerartrafik på Göta kanal och gör dagsturer mellan Motala och Bergs slussar dagligen under sommarhalvåret. För bokning se deras hemsida Kung Sverker. I beställningen ingick följande:

  • Autopilot AP4
  • Lämplig hydraulaggregat för autopiloten
  • Styrspak non follow-up för manövrering av fartyget

Fartyget var försett med manuell hydraulstyrning och upplevdes som väldigt trögstyrd, därav önskemålet om styrspak. Cylindern hade en volym av ca en liter så till denna valdes en CC14V hydraulaggregat, 380 volt. Den används dels av autopiloten och dels för manövrering av fartyget med styrspaken.

Bilden nedan visar hydraulaggregatet. Den är kopplad direkt till de två hydraulledningarna som går mellan styrhytt och rodret. Dessa syns inte men går under plåten pumpen sitter på. Pumpen har en kapacitet på 4,6 liter/minut

Största problemet vid denna installation var fluxgate kompasset. Fartyget är av stål vilket alltid orsakar problem för en fluxgate då båtens egen magnetism påverkar givaren. Det gjordes ett antal försök med olika placeringar av fluxgaten men resultatet blev aldrig helt bra. Då fartyget har en magnetisk kompass med flat ovansida valde vi istället att montera en kompassgivare på denna. Efter det fungerade autopiloten perfekt.

Bilden till höger visar magnet kompassen som sitter på styrhyttens tak. Kåpan över den är borttagen och bilden visar kompassen innan kompassgivaren är monterad. Den klistrades fast i mitten på kompassrosen.

Här nedan ser vi styrhytten med styrspaken och autopiloten installerad. Tanken är att fartyget skall manövreras med styrspaken och den gamla rattpumpen endast användast som nödstyrning. Tänk på att det är ett krav på alla kommersiella fartyg att ha en nödstyrning om den primära skulle fallera. Notera att autopiloten är kopplad till Garmin plottern och kan alltså styra efter waypoints som programerats in i plottern.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
AP4EC
AP4EC