Montering av en hydraulstyrning

Här beskriver vi hur man monterar en hydraulstyrning på en utombordare. Det mesta är samma för alla hydraulstyrningar oavsett på vilken typ av motor man monterar den på. Följande arbetsmoment beskrivs:

  • Montering av hydraulcylinder på motorn
  • Montering av hydraulpump på instrumentbrädan och montering av ratt
  • Dragning av hydraulslangar från pump till cylinder
  • Påfyllnad av hydraulolja och luftning av systemet
De enda verktyg som behövs är några fasta nycklar, en hålsåg med rätt diameter eller sticksåg och en bra borrmaskin.

Först måste vi dock ta bort det gamla kabelsystemet. Börja med att ta bort ratten, vilket kan vara det svåraste momentet under hela processen. Den kan nämligen ha fastnat på styrtappen och sitta ganska hårt, men med milt våld brukar det går bra. Eventuellt måste en avdragare användas.

Ta sedan bort styrningen tillsammans med kabeln och infästningen i motorn.

Cylindern skall monteras på tiltröret i motorn, dvs det rör som motorn rör sig runt när man tiltar upp den och som har gängor i bägge ändarna. Se till att det inte finns för mycket smuts i röret som i så fall måste rengöras.

Lossa en av muttrarna som håller det bakre röret på hydraulcylindern och dra ut röret så mycket det går utan att det lossnar från cylindern. På röret sitter att antal plastbrickor med olika tjocklek. Dessa skall användas för att inte cylinder skall glappa fram och tillbaka när cylindern är fäst på tiltröret. Använd så många du behöver och skjut sedan in hydraulröret i tiltlröret på motorn och fäst den med muttern du tidigare tog bort. Ta inte för många av dessa plastbrickor, cylindern skall lätt kunna lyftas och sänkas när motorn tiltas.

Nu fäster du hydraulcylinder i motorn styrpinne med medföljande skruv och mutter. Förvissa dig sedan om att motorn går att tilta upp utan att cylinder kommer i kläm någonstans.

Ansluter cylindern till motorns styrpinne.

Hydraulcylindern monterad.

Dags att ta fram borrmaskinen och montera på hålsågen. För att få ett snyggt hål sitter det ett styrborr i mitten på hålsågen. Problemet är bara att du förmodligen redan har ett hål där den gamla vajerstyrningen satt och som är större än styrborret. Ett bra knep är därför att använda en lämpligt lång träbit som någon hjälpsam kan hålla bakom hålet i instrumentbrädan som du kan borra styrborren i. Är du ensam kan du använda en tving för att hålla kvar träbiten. Nu skall det gå lätt att såga ett snyggt och jämt hål i instrumentbrädan.

Så här fint blev hålet.

När det är klart skall du bara borra ytterligare fyra hål för hydraulpumpens infästning. Använd här den medföljande mallen, finns i monteringsanvisningen, för att få hålen där dom skall vara. När allt borrande är klart är det bara att sätta fast pumpen och skruva åt. Se bara till att sätta fast pumpen åt rätt håll så att påfyllnadshålet kommer uppåt. Montera nu ratten.

Hydraulpumpen på plats.

Sätt först dit slangkopplingarna på pumpen och cylindern. Dom skruvas fast men för att de skall täta ordentligt lägg på en a två droppar av den medföljande locktite-vätskan. Observera att dom inte skall skruvas åt alltför hårt. Det är också viktigt att dom sitter i rätt riktning så man slipper böja hydraulslangen för mycket när man sätter på den.

På pumpen finns det på baksidan fyra hål, två av dessa med utstickande plasttappar. Det är dessa två du skall ta bort och skruva dit slangkoppligarna i.

Mät nu upp hur långa slangarna skall vara och skär sedan till rätt längd med en vass kniv. Observera också att sätta dit slangarna rätt. Babords slang på pumpen skall gå till styrbords sida på cylindern och styrbords slang på pumpen till babords sida på cylinder, dvs de skall korsa varandra. Skulle du göra fel är det visserligen lätt att byta efteråt, men det är ju alltid bäst att göra rätt från början. Under hela denna process är det väldigt viktigt att det inte kommer in något skräp i hydraulsystemet och blandar sig med oljan. Renlighet i detta steg är viktigt för lång livslängd av systemet.

Dags att fylla på oljan och se om det fungerar som det ska. Detta görs från pumpen. Skruva därför av locket till påfyllnadshålet på pumpen och sätt istället på den speciella påfyllnadsnippeln som följer med. Ta av locket på en av oljeflaskorna och sätt på det speciella påfyllnadslocket med slang. Vänd flaskan upp och ner och sätt slangen i påfyllnadsnippeln på pumpen. Du kommer snabbt att märka att pumpen inte har plats för så mycket olja men den skall vara full innan du fortsätter.

Ta nu av det röda plastskyddet från den vänstra slangkopplingen på cylindern, lossa muttern bakom ett halvt varv och anslut den genomskinliga slangen. Det kommer att komma ut olja från slangen under luftningen så det är bra att ha något kärl att samla upp den i.

Medan du fortfarande håller oljeflaskan upp och ner över pumpen skär du nu ut ett stort hål i flaskan botten så att du kan använda flaskan som en tratt när du fyller på mer olja från de övriga flaskorna. Det är bra att vara två stycken när man gör detta men det går att göra det ensam.

Rotera nu ratten sakta motsols, så pumpas olja fråm pumpen ut i cylindern och ut i plaströret du nyss satte på. Till en början kommer det många luftbubblor men de tar snart slut. Under hela denna procedur måste du se till att oljan inte tar slut i påfyllnadsflaskan. Fyll på hela tiden. När luftbubblorna tar slut skruver du tillbaka muttern på slangkopplingen. Upprepa sedan detta men på andra sidan. Rotera då ratten åt andra hållet medan du luftar systemet. Skruva sedan till också denna mutter och allt skall vara klart.

Här ser man hur vi anslutet slangen för att lufta systemet. Använd gärna något annat än starkölsburkar för att samla upp oljan i. Men vi hade inget annat så vi fick snabbt dricka ur dem för att ha något. Arbetet blev hursomhelst mycket roligare efter detta.

Dags för provtur. Du kommer snabbt att märka hydraulsystemets fördelar. Inget glapp i systemet. Ratten står kvar i exakt samma läge när du släpper den. Njut av hur lätt det går att styra även en stor och kraftig motor. Minimalt behov av underhåll så efter detta kan du mer eller mindre glömma bort ditt styrsystem.

Lät det krångligt. Det är faktiskt mycket svårare att skriva om det än vad det är i verkligheten.