Reparation av NOR-250 kompass

Denna kompass var i mycket dålig kondition när vi tog emot den. Kompassrosen och hela det magnetiska systemet var trasigt och flöt omkring som syns på bilden nedan. O-ringar var trasiga och det fanns en stor luftbubbla i kompassen. Vätskan var också väldigt oxiderad och behövde bytas ut. Förmodligen hade man försökt fylla på mer vätska av en annan typ som hade reagerat med den gamla vätskan. Aldrig bra att blanda olika vätskor.

Först tömdes kompassen och alla delar plockades isär.

Själva kompassrosen var förvånadrsvärt hel och snygg så den behövde inte bytas. Bara en rengörning.

Pivot nålen var kraftigt sliten och helt rund. Det ökar friktionen och kompassrosen kan inte röra sig så lätt. Efter slipning blev den så spetsig som den skall vara.

Såhär fint blev det när det blev färdigt. Notera att vi målat om den svart för att ge den ett mera modernt utseende. Tidigare hade den en grå färg som gjorde ett väldigt ålderdomligt intryck.

Här sitter det monterat i taket på båten. Alla i besättningen tyckte den såg helt ny ut och kunde först inte tro att det var det gamla kompassen vi skickat dem. Notera utsikten från styrhytten. Visst är det vackert i Norge.

En kort lista på åtgärder som utförts på kompassen:

  • Kompassen isärtagen och alla delar rengjorda
  • O-ringar bytta
  • Pivot nålen slipad
  • Hela ytterhöljet ungslackerad i svart
  • Ihopmontering och påfyllnad av vätska
  • Kontroll av funktion och täthet