Reparation av C. Plath 2060 Jupiter kompass

Vi blev kontaktade av rederiet som äger MS Christa. Kompassen på fartyget hade blivit underkänt av kompassjusteraren som hade sagt att kompassen måste genomgå service innan en komplett kompassjustering kunde göras. Detta var vad han hade sagt:

"Efter har tittat på kompassen samtidigt som vi gjorde 360 grader rundsvängning konstaterade jag att kompassen hakade upp sig på några kurser vilket visar att nål och stift bör bytas. Kompassen måste iland för reparation dvs byte av nål och sten samt kollas upp att den är OK innan ngn kompassjustering görs. Jag konstaterade också att magneterna var i dåligt skick och bör förnyas."

Vi hämtade upp kompassen i Norrtälje. Nedan ser vi hur kompassen såg ut när vi packade upp den i Stockholm. Med en diameter på 26 centimeter och en vikt på 12 kg är det en imponerande pjäs. Mycket vanlig på lite större fartyg.

Den skickades sedan med DHL Express till Barcelona för närmare inspektion och reparation. Observera att vi idag har utbyteskompass istället. För mer info se vår systersite Marinkompass

Först tömdes kompassen och alla delar plockades isär. Här ser vi ett antal av delarna upplagda.

På bilden ser vi pivot nålen som var väldigt sliten och rund.

På bilden nedan ser vi membranet som också behövde bytas.

Efter detta monterades kompassen ihop och funktionstestades. På bilden till höger ser vi den i styrhytten. Den sitter som en del i en reflektorkompass så vad man ser på bilden är periskopet som hänger ner från taket. Själva kompassen sitter i ett nakterhus ovanför styrhytten.

En kort lista på åtgärder som utförts på kompassen:

  • Kompassen isärtagen och alla delar rengjorda
  • Fyra stycken O-ringar bytta
  • Pivot nålen slipad
  • Ihopmontering och påfyllnad av vätska
  • Kontroll av funktion och täthet