Sjömätningsbåt med autopilot

Hösten 2011 levererade vi en hydraulstyrning inklusive Navitron NT888 autopilot till Norrlands Sjöentrepenad AB. Dom skulle använda den i en sjömätningsbåt ungefär 8 meter lång. Båten är specialbyggda för sjökartering, mät och provtagningsarbeten och är snabbgående.

Följande utrustning leverades:

  • Hydraulaggregatet med två hastigheter 1,4 och 0,8 liter/minut
  • Mavimare GF300BT cylinder
  • Två stycken styrspakar
  • Navitron NT888 autopilot
  • Roderlägesgivare TMQ
  • Samtliga slangar och kopplingar

Anledningen att man valde Navitron NT888 var att man samtidigt ville styra bogpropellern för att kunna ligga stilla med rätt kurs på båten. Dubbla solenoider på hydraulaggregatet betyder att man kan styra båten med styrspakar med snabb respons och samtidigt använda halva hastigheten till autopiloten. En autopilot behöver ha en hardover tid runt 12 sekunder. Observera att båten inte har någon ratt.

Det är den här typen av uppdrag vi älskar, när vi kan skräddarsy en lösning för kunden. Bilden nedan visar hur hydraulcylindern är ansluten till en 250 hästkrafter Yamaha utombordare.

Här ser vi hur roderlägesgivaren är ansluten till motorn. Det går utmärkt att använda TMQ roderlägesgivare till en Navitron autopilot. Navitrons egna är lite för stora för att sätta på en utombordsmotor.

Här ser vi hur hydraulaggregatet är placerat innanför en lucka på sidan av båten. Observera de dubbla grupperna av solenoidventiler. Används för att få dubbla hastigheter, en snabbare för styrspakarna och en med halva hastigheten för autopiloten. Det sitter en strypning mellan ventilerna.

Här på bilden ser man styrplatsen i båten med en Navitron NT888 centralt placerad. Observera styrspaken till höger om autopiloten. Det finns en andra styrplats ute på däck där man placerat en likadan styrspak. Observera igen att båten bara har dessa två styrspakar för styrning.

Ett intressant problem upptäcktes när allt var installerat. Autopiloten NT888 är typgodkänd och i det ingår att den inte tar hänsyn till XTE (cross track error) från plottern. XTE är viktigt för ett sjämätningsfartyg och eftersom man inte behöver någon typgodkänning för en så liten båt så fick vi "avgodkänna" autopiloten. Det betyder att vi fick skicka nya chip till autopiloten med ny programvara. Med dessa installerade var autopiloten inte längre typgodkänd men kunde hantera XTE.

Observera att autopiloten har två stycken interface till styrutrusting. En för rodret och den andra för bogpropellrar. Man kan ansluta två stycken bogpropellrar, som fanns på denna båt, till detta andra interface.

Bogpropeller interfacet är ett analogt ±10 Vdc eller 4-20 mA interface. Hur den styr bogpropellern beror på själva bogpropellern och hur den är kopplad, t.ex ett positivt offset styr åt styrbord och negativt åt babord. Man måste alltså koppla in de två bogpropellrarna så att dom styr åt olika håll.

På autopiloten finns en knapp markerad med ON:

  • Trycker man på ON en gång ger det "bara roder" styrning
  • Trycker man två gånger ger det "bara bogpropeller" styrning
  • Trycker man tre gånger ger det både roder och bogpropeller styrning
  • Fyra gånger och man är tillbaka på roderstyrning osv

Allt fungerar till belåtenhet enligt skepparen på båten. I skrivandets stund har vi dock inte monterat chippen men den nya programvaran för XTE styrning.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
NT888G
NT888G