Två sätt att koppla in våra ankarspel

Det finns två sätt att styra ankarspel, direkt kontroll och indirekt kontroll via en kontaktor. Manöverkontakt för direkt kontroll följer med alla våra ankarspel och ingår i standardpaketet. Vill man ha ytterligare manöverkontakter eller en trådlös fjärrkontroll måste man gå över till indirekt kontroll, dvs ansluta en kontaktor.

    DIREKT KONTROLLEn nackdel med direkt kontroll kan vara att den ibland kräver mycket långa kraftiga ledningar från batteriet, via manöverkontakten till ankarspelet. Hela strömmen måste ju gå den vägen och ett ankarspel kan dra relativt mycket ström. I fallet att batteriet och ankarspelet sitter relativt nära varandra men långt från manöverkontakten kan det vara bättre och billigare att lägga till en kontaktor för indirekt kontroll. Långa kraftiga strömkablar är nämligen dyra.
    INDIREKT KONTROLLNotera att man kan inte kan ha både direkt kontroll och indirekt kontroll samtidigt. Vill man lägga till en extra manöverkontakt, handkontroll eller trådlös fjärr måste man alltså byta manöverkontakten som följer med ankarspelet mot en SW-031 om man vill behålla den.