Vad är en virtuell rodergivare

Det svåraste momentet när du installerar en autopilot på en båt med utombordsmotor eller drev är att montera roderlägesgivaren. För att slippa den delen av installationen har TMQ utrustat sin modell AP47 med en ”virtuell” roderlägesfunktion. Det innebär att autopilotens dator har ett program som beräknar rodrets vinkelläge. Det innebär att ingen fysisk sensor behöver installeras och därför kallas funktionen virtuell. Lösningen fungerar utmärkt för de allra flesta båtar upp till 8 meters längd.

Det finns även andra fabrikat av autopiloter som har liknande funktioner och som för alla tekniska lösningar finns det olika åsikter om hur bra det fungerar i praktiken. Åsikter som livligt diskuteras på olika forum runt om i hela världen. Baserat på våra erfarenheter efter att ha sålt hundratals av dessa autopiloter utan roderlägesgivare vågar vi på Flotec Marin påstå att lösningen fungerar utmärkt i de allra flesta fall. Endast ett fåtal av våra kunder har behövt komplettera sin installation med en fysisk roderlägesgivare. I de få fall vi känner till har anledningen varit:

  • Båtar som är höga och känsliga för sidvindar. Om vinden är så stark att den påverkar båtens kurs, då fungerar inte den virtuella funktionen tillräckligt bra. Problemet uppstår speciellt vid mycket låga hastigheter.
  • Båtar med skarp V-format skrov och starka motorer. Båtar som är avsedda för djuphavsfiske och som används i mycket grov sjö med starka vindar har visat sig mindre lämpliga för virtuell roderlägesgivare. Problemet är att dessa båtar är mycket känsliga för små mängder "roder" särskilt vid höga hastigheter.
I båda dessa exempel, har autopiloten fungerat utmärkt efter montering av en fysisk roderlägesgivare på båten. Det bör påpekas att det är väldigt lätt att komplettera en AP47 med en roderlägesgivare om det visar sig att en sådan trots allt skulle behövas. Förutom själva monteringen av givaren behövs endast en enkel ändring i de tekniska parametrarna som görs direkt på displayen.

Nedan ser du bilder som förklarar hur man ansluter en roderlägesgivare till en utombordsmotor ifall du skulle behöva göra det. Fästet som givaren är monterad på ingår i den medföljande monteringssatsen.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
Autopilotpaket AP47H
Autopilotpaket AP47H
AP 47
AP 47
Autopilotpaket AP47Hm
Autopilotpaket AP47Hm