Varför man skall ha en hydraulstyrning på sin båt

Att en hydraulstyrning anses vara den bästa formen av styrning vet nog de flesta men precis varför är det nog inte alla som vet. Vi ska här försöka lista upp de viktigaste fördelarna:

  • Komfort: Det finns två saker som gör att en hydraulstyrning känns betydligt distinktare och lättare att styra med. Det första är det mindre glappet i styrningen. En vanlig vajerstyrning får med åren ett allt större glapp på grund av förslitning av mekanismen. Visserligen sker slitage också i ett hydraulsystem men det går betydligt långsammare och det kommer aldrig upplevas som att glappet ökar på samma sätt. Sen är det också så att friktionen i ett rätt dimensionerat hydraulsystem är betydligt lägre än för ett vajersystem vilket resulterar i en betydligt lättare styrning. Känns mer som en bil att styra vilket gör att mindre kraftiga personer kan hantera även snabba båtar med större motorer.
  • Säkerhet: En vajer kan som alla vet gå av när den blir utmattad med katastrofala följder om man kommer farande i 30 knop eller mer. En hydraulslang går aldrig av på samma sätt. Möjligtvis kan det bli läckage på den vilket resulterar i att oljan sakta försvinner från systemet. Detta märker man dock genom att man upplever att ratten liksom kuggar över en aning när oljan börjar ta slut. Det blir alltså aldrig ett dramatiskt slut på styrningen utan man känner långt innan om systemet börjar fallera. Inbyggda backventiler gör också att inget dramatiskt kan hända om man släpper ratten, den står kvar i samma position hela tiden. Man kan alltså tryggt lämna över ratten till mindre vana båtförare eller sina barn som kanske inte skulle orka dra runt ratten med en vajerstyrning.
  • Underhåll: En rätt installerad och luftat hydraulstyrning kan man glömma bort för många år framöver. Systemet är ju så att säga självsmörjande eftersom det är olja som går runt i systemet. Visserligen bör man hålla cylindern någorlunda ren och kanske titta ner i påfyllnadshålet på rattpumpen någon gång per år och se om det inte runnit ut någon olja men för övrigt finns inte mycket att göra. Bara att njuta av åratal av användning. Ett bra hydraulsystem håller båtens hela livslängd och behöver aldrig bytas. Observera att när man tittar ner i påfyllnadshålet skall oljans nivå ligga ca en halv till en centimeter under locket. Man skall aldrig fylla det enda upp. Oljan måste kunna expandera om det blir varmare.

Kort sagt, har man väl vant sig vid att styra båten med en hydraulstyrning vill man nog aldrig gå över till en vajerstyrning igen. Visserligen kostar den lite mer men det är väl använda pengar. På en gammal båt kan bytet till en hydraulstyrning kännas som man får en ny båt och en helt ny körupplevelse.