Styrsystem segelbåt

hydraulstyrning_segelbåt

Många tror att om man använder hydraulstyrning i en segelbåt försvinner möjligheten att känna rodrets krafter i ratten och med det kunna trimma segeln till maximal fart. Inget kan vara mer fel. Vi har speciella styrningar för segelbåtar vilka ger den roderkänsla man vill ha. Många seglare vill känna och uppleva naturens krafter från väder och vind genom rodrets återkoppling till rorkulten eller till ratten. Det är en egenskap som inte är nödvändig eller ens önskvärd när man går för motor. Som tillval kan man därför koppla från roderkänslan med en knapptryckning när man går för motor, vilket kan vara skönt. Hydraulisk styrning har dessutom många fördelar jämfört med mekanisk styrning. Styrningen blir mer exakt och den är i det närmaste underhållsfri.

Vill man dessutom installera en autopilot till sitt styrsystem är det nödvändigt att kunna koppla bort roderkänslan. Annars skulle autopilotens pump få ratten att snurra snarare än att få rodret att röra sig. Autopiloten kan elektriskt manövrera styrsystemet så att roderkänslan försvinner när autopiloten behöver ta över styrningen.