Autopilot i en stålbåt

En elektronisk kompass i en stålbåt kan innebära en del oönskade problem. Anledningen till det är att kompasser som mäter jordens magnetfält även påverkas av andra magnetiska föremål som finns runt omkring. Eftersom båten är byggd av stål skapas ett magnetfält även runt denna. Ibland kan det fungera bra - vi har många nöjda kunder med goda erfarenheter. Men i andra båtar går det inte alls med magnetiska kompasser.

Problemet är inte att kompassen måste mäta exakt rätt kurs. Man kan leva med en liten skillnad. Problemet brukar vara att för vissa kurser kan kompassen gå vild och plötsligt ändra kursen med 90 grader eller mer. Detta beteende får naturligtvis autopiloten att helt tappa orienteringen.

Vad kan du göra om du har sådan problem? Prova först av allt att flytta runt autopilotens kompass för att se om det finns någon plats där störningarna från båtens magnetfält är svagare. Du kan även göra detta med en vanlig handhållen kompass om det är mer praktiskt. Om du inte hittar en bra plats i båten försök hitta en plats några meter ovanför däck på något material som är omagnetiskt, t.ex. aluminium, plast eller trä.

Om inte det fungerar heller och du har en GPS ombord kan du ta kursinformation från den istället. TMQ har utvecklat en ny generation av elektroniska gyrokompasser, ELECOM. Denna kompass är konstruerad så att den kan ta emot ”COG” direkt från en extern GPS. Anledningen att denna lösning fungerar så bra beror på att det är kompassens IMU som levererar kursinformationen till autopiloten, utan någon magnetisk påverkan. Kompassens inbyggda magnetometer används enbart för att göra kompassen långtidsstabil. Annars skulle kompassen långsamt visa fel kurs. Men eftersom magnetometern mäter det jordmagnetiska fältet är den inte lämplig på stålbåtar. Med en GPS som får sin kursdata från geostationära satelliter kan kompassen kalibreras långtidsstabilt utan inblandning av jordens magnetfält. Genom att ansluta din GPS plotter direkt till ELECOM får du en perfekt lösning för stålbåtar. Men tänk på att ”COG” inte är en egen NMEA mening utan är en del av ”RMC” meningen (Recommended Miniumum Sentence C for GPS). Titta i manualen till din GPS plotter om den kan skicka ”RMC” till ett externt instrument.

När båtens hastighet överstiger 2 knop tar kompassen kursen från GPS och för hastigheter under 2 knop tar den kursen från magnetometern. Kompassen tar information om hastighet från samma mening som den får ”COG” från. Med denna lösning uppdateras kursinformationen till autopiloten 10 gånger per sekund och autopiloten kan fortsätta att läsa ”HDM” meningen som skickas från kompassen.

Studera bilden intill som visar hur ELECOM kompassen fungerar. Normalt tar IMU delen kursreferens från magnetometern. Men eftersom magnetometern är mycket känslig för magnetiska störningar kan ELECOM som alternativ ta kursreferens från en GPS om den får ”COG” som insignal. Dock för hastigheter under 2 knop då en GPS inte kan leverera en tillförlitlig kurs använder kompassen datat från den inbyggda magnetometern i stället.

Den elektroniska kompassen ELECOM är standard och medföljer alla nya TMQ autopiloter. Obeservera att för autopiloterna AP47 och AP47R behövs en speciell adapter, en kort kabel, mellan kompassen och displayen för att komma åt GPS ingången. Denna adapter beställs separat.

Läs även följande information som kan vara av intresse för denna produkt
AP 47R
AP 47R
Autopilotpaket AP47HRm
Autopilotpaket AP47HRm
AP47 Specialkabel Kompass
AP47 Specialkabel Kompass
Autopilotpaket AP47HR
Autopilotpaket AP47HR